Skip to main content

Ändra värde för upload_max_filesize

Börja med att logga in på DirectAdmin och navigera sedan till Extra Features -> Select PHP-Version

uppload-navigation

Klicka sedan på Options

upload-options

Scrolla sedan längst ner tills du ser upload_max_filesize till vänster. Här får du nu sätta ett nytt värde för hur stora filer du kan ladda upp på hemsidan. Detta är gränsen för en ENKEL fil

upload-storlek