Skip to main content

Ändra värde för max_execution_time

Börja med att logga in på DirectAdmin och navigera sedan till Extra Features -> Select PHP-Version

execution-time-navigation

Klicka sedan på Options

execution-time-options

Scrolla sedan längst ner tills du ser max_execution_time till vänster. Detta ställer in den maximala tiden i sekunder som ett skript får köras innan det avslutas. Standard är 30 sekunder

execution-time-value