Skip to main content

Hur du ändrar dina kunduppgifter

Börja med att logga in på https://login.inleed.net

Kundzon

Klicka sedan på inställningar:

Kundzon

Tryck på Tvåstegsautentisering:

Kundzon

Klicka sedan på soptunnan för att ta bort tvåstegsautentiseringen:

Kundzon