Skip to main content

Hur du ställer in tvåstegsautentisering för Kundzonen

Börja med att logga in på Kundzonen https://login.inleed.se

Kundzon

Klicka sedan på inställningar:

Kundzon

Därefter trycker du på Tvåstegsautentisering:

Kundzon

Här ställer du in din tvåstegsautentisering. Du kan välja att få ett mail med en kod varje gång du ska logga in eller få ett sms till din telefon.

  1. Välj E-postadress eller Telefonnummer
  2. Fyll i din E-postadress eller telefonnummer

Klicka sedan på Spara Ändringar Kundzon