Skip to main content

Tömma e-post

För att tömma en e-post behöver du logga in på Direct Admin där du administrerar hela ditt konto och alla dina domäner.

Här är en guide på hur du loggar in: https://help.inleed.se/directadmin/logga-in-pa-directadmin

När du är inne i Direct Admin navigerar du dig till E-mail Manager -> E-mail Accounts

tömma epost

Sedan väljer du vilket konto du vill tömma och trycker på purge

tömma epost

I översta fältet väljer du vilken mapp du vill tömma för kontot du valt:

tömma epost

I fältet nedanför väljer du om du vill ta bort alla mail i mappen eller om du vill ta bort mail från en viss tid tillbaka:

tömma epost

Sedan trycker du på purge