Skip to main content

Inställningar för mailklient

Inställningar för pop:

Port för inkommande:

Port: 110 (POP med starttls eller okrypterat)

Port: 995 (POP3 med SSL/TLS)

Inställningar för Imap:

Port för inkommande:

Port: 143 (IMAP med starttls eller okrypterat)

Port: 993 (IMAP med SSL/TLS)

Port för utgående

Port: 587 (SMTP med starttls eller okrypterat)

Port: 465 (SMTP med SSL/TLS)

Om du vill ha hjälp med någon specifik mailklient har vi guider för det här:

Gmail på Android

Apple mailklient för mobil/iPad

Thunderbird

Outlook

Gmail.com