Skip to main content

Lägga till autoresponder på din mail

För att ställa in autoresponder börjar du med att logga in på Direct Admin. Här är en guide på hur du loggar in: https://help.inleed.se/directadmin/logga-in-pa-directadmin När du är inne i Direct Admin navigerar du dig till E-mail Manager -> Autoresponders autoresponder

Därefter trycker du på Create Autoresponders

autoresponder

1.Responder address: Det är vilken mail du vill ställa in 2. Subject Prefix: Det är ämnet i ditt meddelande 3. Content Type: Här väljer du om du vill ha vanlig text eller om du vill implementera HTML i ditt meddelande 4. Reply Frequency: Här ställer du in tiden på hur länge det ska gå innan meddelandet skickas iväg. Vill du att meddelandet ska svaras på en gång sätter du 1 minute eller om du vill vänta så väljer du ett av de andra alternativen. 5. Responder Message: Här skriver du själva meddelandet som ska skickas. 6. Send a CC to: Om du vill lägga till en CC kryssar du i rutan och fyller i adressen som ska få en kopia av inkomna mail.

Tryck på Save för att spara dina ändringar.

För att ta bort ditt autosvar gör du så här: Logga in på Direct Admin -> E-mail Manager -> Autoresponders Kryssa i det autosvar du vill ta bort och trycker på delete

autoresponder