Skip to main content

Aktivera spamfilter för din email

Börja med att logga in på DirectAdmin och navigera sedan till E-Mail Manager -> Spamassassin Setup

spamassassin1

Tryck därefter på den blå knappen ENABLE SPAMASSASSIN.

spamassassin2

Du ska nu ha kommit till själva installationssidan där du nu ska fylla i några fält inför installationen. bland annat vilken vilken styrka din spamassassin ska ha.

Where do you want the spam to go? Vad skall hända med meddelanden som klassas som spam? Rekommenderat: Skicka spam till användarens spam-katalog.

What score threshold do you wish to use? En lägre tröskel gör att fler spam-meddelanden blockeras, men kan potentiellt klassa vanliga meddelanden som spam. En högre tröskel gör att fler spam-meddelande kan komma till din inkorg, men gör att färre vanliga meddelanden potentiellt klassas som spam. Rekommenderat: Inte lägre än 2.5 eller högre än 10.

Would you like to delete high scoring spam? Vill du ta bort högt klassade meddelanden direkt, eller ska endast tröskeln som du ställde in i den tidigare sektionen användas? Rekommenderat: No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section.

Do you wish to rewrite the subject of a spam e-mail? Vill du att ändra ämnes-raden för meddelanden klassades som spam till något speciellt?

How should the spam be delivered? Du kan välja att separera bifogade filer i ett eget meddelande för att förhindra att farliga skript körs. Rekommenderat: Use attachments.

E-mail Blocklist Du kan blockera e-postadresser och domäner att överhuvudtaget kunna skicka meddelanden till dig. Om du vill blockera en specifik e-postadress så skriver du in hela e-postadressen och klickar på ADD. Om du vill blockera en hel domän kan du skriva *@exempel.se. Om du vill blockera alla e-postadresser från en specifik toppdomän (.com i detta exempel) kan du skriva *@*.com och klicka på ADD.

E-mail Allow Om du inte vill att SpamAssassin skall skippas för en specifik e-postadresser skriver du in hela e-postadressen i detta fältet och klickar på ADD. Du kan även tillåta hela domäner och toppdomäner genom att skriva på samma sätt som i sektionen E-mail Blocklist.