Skip to main content

Hur du pekar din mail till en annan leverantör

Börja med att logga in på Direct Admin. Här är en guide på hur du loggar in: https://help.inleed.se/directadmin/logga-in-pa-directadmin

Klicka sedan på dns Manager -> MX Records

Kundzon

Tryck på Add Record Här fyller du i uppgifterna för MX pekarna som du får från din leverantör för e-post.

  1. Här står det MX förvalt.
  2. Här skriver du namnet på din MX pekare
  3. Skriv in värdet för TTL
  4. Här skriver du in priority
  5. Till sist skriver du destinationen, vart MX pekaren ska peka

Klicka sedan på Add.

Kundzon

Tänk på att förändringarna kan ta ett tag innan dom är genomförda och fungerar