Skip to main content

Skapa nytt FTP-konto

För att skapa ett FTP-konto behöver du logga in i DirectAdmin. Här är en guide på hur du loggar in om du inte vet hur du gör: Logga in på DirectAdmin

Klicka på Account Manager -> FTP Management.

Klicka på + Create FTP Account till höger.

FTP

Skriv in det Användarnamn och Lösenord du vill skapa för användaren. Välj sedan vilken typ av användare du vill lägga till. (De olika graderna av användare ger tillgång till olika mappar och kataloger).

  • Domain: Innebär att användaren har tillgång till allt som ligger under domänen
  • FTP: Har tillgång till mappen public_ftp
  • User: Har endast tillgång till sin egen mapp som skapas under public_html. (Mappen som skapas får samma namn som användarnamnet på FTP kontot).
  • Custom: Innebär att du kan ställa in vilka mappar den specifika användaren får tillgång till.
  • FTP

Tryck sedan på Create.