Skip to main content

Ändra rättigheter för din databas

Logga in på Direct Admin. Här är en guide på hur du loggar in: https://help.inleed.se/directadmin/logga-in-pa-directadmin

Klicka dig in på: Account Manager > MySQL Management Klicka på namnet på den databas du vill ändra rättigheterna för:

MySQL

Klicka på Modify Privileges för den användare du vill ändra rättigheterna för.

MySQL

Här får du upp hela listan på rättigheter som du kan klicka i eller klicka ur. När du är klar trycker du på Save för att spara ändringarna.

MySQL